Ochrona przed wybuchem pyłu w Poland

uwalniania-wybuchu

Europejska norma ochrony przeciwwybuchowej EN 1127-1 przewiduje użycie tarcz rozrywających, włazów wentylacyjnych lub otwieranych paneli (drzwi) w celu zmniejszenia ciśnienia wybuchu. Zawory nie są używane w takim systemie ochrony.

Wymagana całkowita powierzchnia otworów do wyzwolenia eksplozji zależy między innymi od:

  • od wytrzymałości obudowy chronionego sprzętu;
  • intensywność wybuchu w określonym środowisku pyłowo-powietrznym;
  • ciśnienia wyzwalania wyładowań wybuchowych;
  • objętość i geometria obudowy chronionego sprzętu.

Wyładowania wybuchowe są stosowane tam, gdzie wyładowanie fali uderzeniowej i płomienia nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i innych urządzeń. Są to przede wszystkim przestrzenie otwarte. W przypadku stosowania w przestrzeniach zamkniętych, wyładowania wybuchowe są instalowane razem z przerywaczami płomienia.

Eksperci ATEX.CENTRE przeanalizują zagrożenie wybuchem w przedsiębiorstwie klienta i zaprojektują pasywny system ochrony przeciwwybuchowej.

Konsultacja

Chcesz chronić swoją produkcję?

Zapisz się na konsultację z naszymi ekspertami, a my udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji o tym, jak możemy Ci pomóc.

lub telefonicznie: