Ochrona przed wybuchem pyłu w Poland

Vent PRO S

Producent: RSBP

Zasada działania dysków bezpieczeństwa opiera się na pasywnej ochronie urządzeń przed nadciśnieniem w przypadku wybuchu. Podczas normalnego przebiegu procesu produkcyjnego, Vent PRO S zamyka specjalne otwory technologiczne w strukturze chronionego urządzenia.

 

W razie wypadku ciśnienie wzrasta i pod jego wpływem otwiera się krążek rozrywający. Produkty wybuchu: płomień, płonące cząstki, fala uderzeniowa, są uwalniane i odprowadzane do środowiska.

 

Zgodnie z normą ochrony przeciwwybuchowej EN 1127-1, tarcze bezpieczeństwa są instalowane w urządzeniach, w których występuje wybuchowe środowisko pyłu i powietrza. Warunkiem wstępnym jest, aby żadne osoby ani inne urządzenia nie ucierpiały podczas uwalniania wybuchu, dlatego też tarcze rozrywające są uzupełniane przerywaczami płomienia w zamkniętych przestrzeniach.

 • Opis
 • Specyfikacja techniczna
 • Dokumentacja
 • Instalacja
Opis

Vent PRO S to prostokątny, jednowarstwowy, wypukły panel ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany do ochrony urządzeń z impulsami ciśnienia, temperatura pracy do 230 °C. Posiada zintegrowaną ramę montażową.

Zawór bezpieczeństwa Vent PRO S jest odpowiedni do produkcji żywności i farmaceutyków. Bezpieczeństwo potwierdzone zgodnie z normą EN 14797.

Zalety
 1. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla warunków pracy do 230 °C. Odporny na impulsy ciśnieniowe.
 2. Szeroka gama rozmiarów pozwala znaleźć odpowiedni dysk bezpieczeństwa dla większości typów urządzeń procesowych.
 3. Membrany wykonane są ze stali i są odporne na uszkodzenia mechaniczne.
 4. Łatwy montaż – montaż składa się z zaledwie dwóch kroków, zgodnie z gotowymi zestawami rysunków i instrukcjami montażu.
 5. Łatwa konserwacja – dostarczymy szczegółową instrukcję obsługi opisującą częstotliwość wszystkich operacji. Od pracowników klienta wymaga się jedynie wizualnego sprawdzenia czystości i bezpieczeństwa panelu śrutowniczego.
 6. Łatwy do wymiany po wypadku. Może być zainstalowany bez modyfikowania projektu istniejącego sprzętu procesowego.
 7. Serwis jest wymagany tylko raz w roku, co zmniejsza koszty operacyjne.
Specyfikacja techniczna

RozmiarObszar zabezpieczenia przed wybuchem (m2)A – Wymiar zewnętrzny panelu przeciwwybuchowego (mm)B – Wymiar zewnętrzny panelu przeciwwybuchowego (mm)
229 x 2290,05309309
260 x 2600,07340340
170 x 4700,08250550
150 x 6000,09220670
220 x 5400,12300620
270 x 4580,12350538
305 x 4570,14390542
300 x 5000,15382589
340 x 4400,15400500
410 x 4100,17490490
610 x 2900,17685365
241 x 7620,18331852
630 x 3100,19705385
490 x 5900,28565665
600 x 6000.36680680
450 x 8000.36530880
610 x 6100.37690690
457 x 8900.4537970
578 x 8510.47658931
586 x 9200.53661995
588 x 9080.536801000
800 x 8000.64880880
685 x 11000.757651178
870 x 9100.799601000
920 x 9200.84995995
851 x 11620.988451162
1020 x 10201.0110951095
915 x 11181.019101113
1030 x 10301.2712201220

Dokumentacja

VENT PRO-S user manual
En
 • En
Vent PRO S datasheet
En
 • En
Instalacja

VMP Vent PRO S jest dostarczany ze zintegrowaną ramą i uszczelką. Przed montażem należy sprawdzić zabezpieczenie przed pęknięciem:

 • integralność oryginalnego opakowania;
 • brak uszkodzeń membrany i uszczelek;
 • dostępność materiału łączącego, jeśli wchodzi w zakres dostawy;
 • brak uszkodzeń wskaźnika, jeśli został zamówiony.

Do instalacji membran przeciwwybuchowych wymagany jest projekt. Określa on m.in. liczbę otworów procesowych w chronionych urządzeniach do uwolnienia wybuchu i odpowiednio liczbę VMP, ich typ oraz możliwość działania w istniejących warunkach. Projekt jest opracowywany przez wyspecjalizowaną firmę. Na przykład „ATEX.CENTRE”.

Płytki bezpieczeństwa są instalowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem ochrony przeciwwybuchowej. Prace składają się z dwóch głównych etapów. Najpierw przeprowadzana jest instalacja mechaniczna, a następnie montowana i regulowana jest część elektryczna.

Należy dokonać wpisu o instalacji każdej membrany w specjalnym dzienniku lub książce operacyjnej, gdzie należy podać datę i inicjały, podpis osoby upoważnionej.

Pakiet zawiera:

 • dowód dostawy
 • Deklaracja zgodności UE 2014/34/UE;
 • świadectwo kontroli;
 • instrukcja obsługi. </li

Na życzenie klienta dostarczymy:

 • schemat okablowania wskaźnika;
 • opis techniczny wskaźnika otwarcia;
 • opis techniczny przekaźnika iskrobezpiecznego;
 • schemat instalacji panelu;
 • lista kontrolna;
 • dziennik operacyjny.
Konserwacja

Zakres dostawy obejmuje instrukcję obsługi (podręcznik), na podstawie której organizacja obsługująca opracowuje własny dokument. W dokumencie tym definiuje ona częstotliwość konserwacji.

Konserwacja membrany polega na okresowej kontroli pod kątem czystości i obecności uszkodzeń, korozji. Podstawowe zasady:

 • Wszystkie operacje mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone;
 • Co zmianę należy sprawdzać VMP pod kątem czystości i uszkodzeń;
 • czyścić z kurzu i sprawdzać połączenia śrubowe co najmniej raz na sześć miesięcy lub częściej w zależności od warunków pracy;
 • poinstruować pracowników o środkach bezpieczeństwa podczas pracy w pobliżu membrany przeciwwybuchowej natychmiast po jej zainstalowaniu (gdy zatrudniany jest nowy pracownik), a następnie co najmniej raz w roku – VMP odnosi się do sprzętu podatnego na obrażenia;
 • nie wchodzić do przestrzeni ramy i obszaru bezpieczeństwa, gdy urządzenie pracuje.

Bezpieczny zawór bezpieczeństwa może być serwisowany wyłącznie przez producenta RSBP lub osobę przez niego upoważnioną. Częstotliwość serwisowania wynosi co najmniej raz w roku.

Dodatkowo

VMP mogą być wyposażone w:

 1. Wskaźnik otwarcia. Jest to urządzenie sygnalizujące stan membrany. Jeśli VMP otworzy się, styk zostanie przerwany i obwód zostanie odłączony. Wskaźniki mogą być magnetyczne lub kablowe.
 2. Zestaw montażowy do mocowania wskaźników G1, G2 i G. Dostarczany na życzenie klienta. .
 3. Przekaźniki iskrobezpieczne.Panele przeciwwybuchowe należą do urządzeń niebezpiecznych dla życia ludzkiego. Przekaźnik tworzy granicę między strefą bezpieczną i niebezpieczną.
 4. Uszczelki kołnierzowe.Standardowo wykonane z materiału EPDM. Na życzenie mogą być zastąpione silikonem (FDA).
 5. Izolacja termiczna.Dostarczane zgodnie z życzeniem klienta.
Konsultacja

Chcesz chronić swoją produkcję?

Zapisz się na konsultację z naszymi ekspertami, a my udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji o tym, jak możemy Ci pomóc.

lub telefonicznie: