Ochrona przed wybuchem pyłu w Poland

tłumienia wybuchu

Systemy tłumienia wybuchu są specjalnymi urządzeniami technicznymi, które zapobiegają rozwojowi niszczącego maksymalnego ciśnienia poprzez szybkie wprowadzenie środków tłumiących. Podczas tłumienia wybuchu produkty fali uderzeniowej nie rozprzestrzeniają się poza sprzęt lub chroniony obszar. W rezultacie integralność konstrukcji nie jest zagrożona, a ludzie nie odnoszą obrażeń.

Automatyczne systemy tłumienia wybuchu są instalowane w niebezpiecznych obiektach zgodnie z wymaganiami europejskiej normy ochrony przeciwwybuchowej EN 1127-1. Składają się one z elementów detekcyjnych i tłumików. Specjalne czujniki reagują na wzrost temperatury i ciśnienia palnej mieszaniny pyłowo-powietrznej, przesyłają sygnał do centrum sterowania, które następnie wydaje polecenie wtryśnięcia środka tłumiącego wybuch.

Tłumiki można łatwo wymienić po użyciu.

Konsultacja

Chcesz chronić swoją produkcję?

Zapisz się na konsultację z naszymi ekspertami, a my udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji o tym, jak możemy Ci pomóc.

lub telefonicznie: