Ochrona przed wybuchem pyłu w Poland

Drzwi przeciwwybuchowe

Producent: RSBP

Drzwi przeciwwybuchowe (panel) to podstawowa i ekonomiczna metoda pasywnej ochrony urządzeń procesowych w razie wypadku zgodnie z normą EN 1127-1.
Podczas normalnego przebiegu procesu produkcyjnego panel zakrywa otwór wyzwalacza wybuchu. Podczas wypadku ciśnienie w chronionym urządzeniu wzrasta. Gdy ciśnienie osiągnie określoną wartość, panel otwiera się i uwalnia falę uderzeniową wybuchu na zewnątrz. Ciśnienie zostaje zredukowane do wartości bezpiecznych dla sprzętu i nie dochodzi do uszkodzenia konstrukcji.

 • Opis
 • Specyfikacja techniczna
 • Dokumentacja
 • Instalacja
Opis

Panel przeciwwybuchowy EX DOOR to magnetyczna konstrukcja ze stali ocynkowanej przeznaczona do wielokrotnego użytku. Może być wyposażony w uszczelkę zapewniającą pyłoszczelność i wskaźnik otwarcia/zamknięcia.

Panel przeciwwybuchowy nadaje się do urządzeń procesowych o niskim ciśnieniu roboczym do 0,7 bara i niestabilnych na wzrost ciśnienia. Standardowo otwiera się przy ciśnieniu 0,1 bara, ale jego parametry można dostosować do procesu klienta. Drzwi przeciwwybuchowe nie są stosowane tam, gdzie możliwe są skoki ciśnienia.

 1. Jest on wyzwalany przez wzrost ciśnienia do 0,1 bara i dlatego może być stosowany w urządzeniach wrażliwych na ciśnienie. Panel strumieniowy można dostosować do konkretnego urządzenia procesowego.
 2. Łatwy montaż – montaż składa się z zaledwie dwóch kroków, zgodnie z gotowymi zestawami rysunków i instrukcjami montażu.
 3. Łatwa konserwacja – dostarczymy szczegółową instrukcję obsługi opisującą częstotliwość wszystkich operacji. Od pracowników klienta wymaga się jedynie wizualnego sprawdzenia czystości i bezpieczeństwa panelu śrutowniczego.
 4. Można go zainstalować bez modyfikowania projektu istniejącego sprzętu procesowego.
 5. Wielokrotnego użytku, dzięki czemu nie ma kosztów materiałów eksploatacyjnych i komponentów.
 6. Serwis jest wymagany tylko raz w roku, co również zmniejsza koszty operacyjne.
Specyfikacja techniczna

Rozmiar, mmObszar uwalniania ciśnienia wybuchu (m2)A – Wymiar zewnętrzny panelu przeciwwybuchowego (mm)B – Wymiar zewnętrzny panelu przeciwwybuchowego (mm)
450 x 8000,36590940

Dokumentacja

ExDoor AxB-M datasheet
En
 • En
ExDoor user manual
En
 • En
Instalacja

Przed instalacją należy sprawdzić panel przedmuchiwania:

 • integralność oryginalnego opakowania;
 • brak uszkodzeń samych drzwi i uszczelek;
 • dostępność materiału łączącego, jeśli wchodzi w zakres dostawy;
 • brak uszkodzeń wskaźnika, jeśli został zamówiony.

Panele przeciwwybuchowe są montowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem ochrony przeciwwybuchowej. Prace składają się z dwóch głównych etapów. Najpierw wykonywana jest instalacja mechaniczna, a następnie instalacja i regulacja części elektrycznej.

Każda instalacja drzwi przeciwwybuchowych musi być odnotowana w specjalnym dzienniku, w którym należy podać datę i inicjały oraz podpis upoważnionej osoby.

Pakiet zawiera:

 • dowód dostawy
 • Deklaracja zgodności UE 2014/34/UE;
 • świadectwo kontroli;
 • instrukcja obsługi. </li

Na życzenie klienta dostarczymy:

 • schemat okablowania wskaźnika;
 • opis techniczny wskaźnika otwarcia;
 • opis techniczny przekaźnika iskrobezpiecznego;
 • schemat instalacji panelu;
 • lista kontrolna;
 • dziennik operacyjny.
Konserwacja

Zakres dostawy obejmuje instrukcję obsługi (podręcznik), na podstawie której organizacja obsługująca opracowuje własny dokument. W dokumencie tym definiuje ona częstotliwość konserwacji.

Konserwacja panelu śrutowniczego polega na okresowej kontroli pod kątem czystości i obecności uszkodzeń, korozji. Podstawowe zasady:

 • Wszystkie operacje mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone;
 • Co zmianę należy sprawdzać panel pod kątem czystości i uszkodzeń;
 • czyścić z kurzu i sprawdzać połączenia śrubowe co najmniej raz na sześć miesięcy lub częściej w zależności od warunków pracy;
 • poinstruować pracowników o środkach bezpieczeństwa podczas pracy w pobliżu panelu przeciwwybuchowego natychmiast po jego zainstalowaniu (gdy zatrudniany jest nowy pracownik), a następnie co najmniej raz w roku – EX DOOR jest urządzeniem podatnym na obrażenia;
 • nie wchodzić do przestrzeni ramy i obszaru bezpieczeństwa, gdy urządzenie pracuje.

Drzwi przeciwwybuchowe mogą być serwisowane wyłącznie przez producenta – RSBP lub osobę przez niego upoważnioną. Częstotliwość serwisowania – co najmniej raz w roku.

Konsultacja

Chcesz chronić swoją produkcję?

Zapisz się na konsultację z naszymi ekspertami, a my udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji o tym, jak możemy Ci pomóc.

lub telefonicznie: